Gemeentelijke kermis - tarifiëring

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Reglement op de deelname en tarifering van gemeentelijke kermissen

Ter info :

Op het grondgebied Middelkerke worden volgende kermissen georganiseerd :

Artikel 1:

Het standgeld moet ten laatste 10 weken voor de aanvang van de betrokken kermis betaald worden. Dit kan door middel van een overschrijving of door een contante betaling aan de gemeentekas in het gemeentehuis. Wie het standgeld niet tijdig betaalt, verliest zijn recht op een standplaats voor dit jaar zonder recht op enige vorm van compensatie. Het gemeentebestuur zal dan naar eigen goeddunken over de standplaats beschikken.

Artikel 2:

De standplaatsen worden per kermis onderhands toegewezen door het college van burgemeester en schepenen voor een periode van 5 jaar (één jaar loopt van 1/1 tot en met 31/12 van hetzelfde jaar), te beginnen bij 2005-2009, 2010-2014, enz.

Artikel 3:

Er worden geen standgelden gevraagd voor de wijkkermissen te Slijpe, Leffinge, Sint Pieters-Kapelle, Schore en Mannekensvere en de Sluis- en Tuinwijkkermis.

Het standgeld voor de gemeentelijke kermissen te Lombardsijde, Westende-Dorp en Middelkerke-centrum wordt als volgt vastgelegd :

Ezelkermis te Lombardsijde

Kindermolen

€ 14

Amusementshal

€ 28

Autoscooter

€ 69

Zwier- en kindermolen

€ 28

Frituur-gebak

€ 28

Rad van Fortuin

€ 28

Schietkraam

€ 23

Visspel

€ 28

Kermis te Westende-Dorp

Gebakkraam

€ 28

Amusementshal

€ 41

Kindermolen

€ 28

Zwiermolen

€ 28

Autoscooter

€ 96

Schietkraam

€ 28

Pottenspel

€ 28

Visspel

€ 28

Julikermis te Lombardsijde

Kindermolen

€ 14

Autoscooter

€ 55

Aladin

€ 28

Frituur-gebak

€ 28

Visspel

€ 30

Schietkraam

€ 84

Augustuskermis te Middelkerke-centrum

Visspel

€ 66

Kindervliegtuigmolen

€ 191

Rupsmolen

€ 273

Peilballon

€ 109

Amusementshal (jetonspelen)

€ 191

Ringenspel

€ 55

Amusementshal (grijpkranen)

€ 259

Suikerspin

€ 41

Autoscooter

€ 409

Frituur-gebak

€ 96

Pizza

€ 41

Touwtje trek (binnenplein)

€ 69

Magnetenspel

€ 100

Basketball

€ 82

Schietkraam

€ 164

Pollyp

€ 273

Pottenspel

€ 41

Kindermolen

€ 191

Touwtje trek (aan straatkant)

€ 109

Buggy’s

€ 191

Artikel 4:

De gemeente Middelkerke regelt de stroomvoorziening voor de attracties-uitbatingen voor de wijkkermissen te Slijpe, Leffinge, Sint-Pieters-Kapelle, Schore en Mannekensvere. Ook de betaling ervan is ten laste van de gemeente Middelkerke.

Artikel 5:

De foorreizigers met standplaatsen op de kermissen te Middelkerke (1ste  zondag van augustus), Westende-Dorp en Lombardsijde (Ezel- en julikermis) staan zelf in voor de aansluiting van alle nutsvoorzieningen. De kosten en eventuele borgsommen wegens aansluiting en verbruik zijn integraal ten laste van de foorreizigers en kunnen niet verhaald wordt op de gemeente Middelkerke.