FEAD voedselbedeling

OCMW ›› Sociale dienst ››
Parent Previous Next

FEAD Voedselbedeling

in toepassing van en art. 57§1 van de organieke wet van 1976

Artikel 1

Het betreft gratis verdeling van levensmiddelen ter beschikking gesteld aan de OCMW’s en erkende partnerorganisaties in het kader van het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftige.

Artikel 2 Voorwaarden

1° Voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in het bevolking - of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief verblijven.

2° In begeleiding zijn bij het OCMW of doorgestuurd zijn door de Protestantse Bethelkerk

OF

EN

3° Daklozen/ illegalen kunnen voor een periode van maximum 3 maanden genieten van een FEAD voedselpakket. Na 3 maanden dient dit opnieuw besproken te worden.

Artikel 3 Toekenningmodaliteiten

De aanvraag voor een voedselpakket wordt ingediend bij het OCMW Middelkerke.

Volgende documenten dienen bezorgd/ ondertekend te worden:

2° De goedkeuring tot toekenning wordt gegeven door de hoofdmaatschappelijk werker en dit maximum voor 1 jaar

Artikel 4 Overige bepalingen

1° Een voedselpakket van FEAD mag max. 1 maal per week per cliënt worden uitgedeeld

2° Registratie gebeurt in het voorziene document

3° Campingbewoners kunnen geen gebruik maken van FEAD voedselpakketten

4° Een FEAD voedselpakket kan tevens éénmalig worden uitgereikt i.k.v. dringende hulp.

© secretariaat Middelkerke