statuten-201x

Parent Previous Next

(De VZW Toerisme Middelkerke werd opgeheven bij besluit van de VZW dd. 18/07/2019)

Aangenomen door:        gemeenteraad + vzw Toerisme

Datum besluit:        xx (gemeenteraad); xx (vzw Toerisme)

Datum bekendmaking:        (bijwerking nodig)

Volgnummer register bekendmakingen:        (bijwerking nodig)

Verantwoordelijke dienst:        (Toerisme)

Link naar document:        statuten toerisme vzw