dd. 30/07/2019 - autocross Team Migo

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. de autocross op 01/09/2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        07/08/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5555

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190730-autocross.pdf