dd. 30/04/2019 - VLD BBQ

Parent Previous Next


Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. Open VLD fuif en barbecue op 18/05/2019  - goedkeuring

Datum bekendmaking:        07/05/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5438

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190430-vld-bbq.pdf