dd. 30/04/2019 - Motorcross

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. de motorcross van de Westkust op 20 en 21/07/2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        07/05/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5440

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190430-motorcross.pdf