dd. 29/01/2020 - politiereglement

Parent Previous Next

Titel: Openbare orde en veiligheid - besluit burgemeester dd. 20/12/2019 tot vaststelling tijdelijk politiereglement n.a.v. Leffingelicht op 27/12/2019 aanvulling

Datum bekendmaking: 06/02/2020        

Volgnummer register bekendmakingen: 5678        

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: tijdelijk politiereglement.pdf