dd. 27/08/2019 - wielerploegvoorstelling

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke nav wielerploegvoorstelling op 01/09/2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        03/09/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5569

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190827-young cycling team.pdf