dd. 26/02/2019 - vastpol-A_Meynneplein

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - aanvullend reglement betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap op het Arthur Meynneplein - goedkeuring

Datum bekendmaking:        04/03/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5382

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        vastpol-20190226-A.Meynneplein.pdf