dd. 25/06/2019 - rommelmarkt Westende-Dorp

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. rommelmarkt Westende-Dorp op 13/07 rn 10/08/2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        02/07/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5518

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190625-rommelmarkt westende-dorp.pdf