dd. 25/06/2019 - rm-Leffinge

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Leffinge n.a.v. rommelmarkt op 14/07/2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        02/07/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5514

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190625-rm-Leffinge.pdf