dd. 25/06/2019 - avondmarkten juli-augustus

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. avondmarkten tijdens juli/augustus2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        02/07/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5517

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190625-avondmarkten Lombardsijde.pdf