dd. 25/06/2019 - Huish. reglement CBS - VB

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen / vast bureau - goedkeuring

Datum bekendmaking:        02/07/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5522

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        CBS 25062019 - huishoudelijk reglement CBS_VB.pdf