dd.25/02/2020 - Parkies

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. Parkies op 2/9/16/23/30 juli 2020 en 6/13/20 augustus 2020 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        04/03/2020

Volgnummer register bekendmakingen:        5684

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-25022020-Parkies 2020.pdf