dd.24/03/2020 - Intrekking politiereglement op het verkeer

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - intrekking tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke - preventieve maatregelen n.a;v. Coronavirus periode 14/03/2020 - 03/04/2020 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        01/04/2020

Volgnummer register bekendmakingen:        5699

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-24032020-intrekking politiereglementen.pdf