dd. 21/05/2019 - LombardsijdeFeest

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer teLombardsijde nav Lombardsijde Feest op 24/05/2019

Datum bekendmaking:        28/05/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5470

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190521-LombardsijdeFeest.pdf