dd. 21/01/220 - Santhovenstraat

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - aanvullend reglement op het verkeer in de Santhovenstraat - invoeren beperkt eenrichtingsverkeer - goedkeuring

Datum bekendmaking:        28/01/2020

Volgnummer register bekendmakingen:        5672

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        vastpol-20200121-Santhovenstraat.pdf