dd. 20/11/2019 - openbare orde en veiligheid nacht Blote

Parent Previous Next

Titel: Openbare orde en veiligheid - besluit burgemeester dd. 27/09/2019 tot vaststelling tijdelijk politiereglement n.a.v. Nacht in't Blote op 28/09/2019 - aktename

Datum bekendmaking: 26/11/2019        

Volgnummer register bekendmakingen:        5624

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: gr20112019 openbare orde en veiligheid_nacht blote.pdf