dd. 20/11/2019 - gebruiksreglement sportinfrastructuur

Parent Previous Next

Titel: Gebruiksreglement sportinfrastructuur - hervaststelling

Datum bekendmaking: 26/11/2019        

Volgnummer register bekendmakingen:        5626

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: gr20112019 gebruiksreglement sportinfrastructuur.pdf