dd. 20/11/2019 - gebruiksreglement culturele infrastructuur

Parent Previous Next

Titel: Aanpassingen gebruiksreglement culturele infrastructuur - goedkeuring

Datum bekendmaking: 26/11/2019        

Volgnummer register bekendmakingen:        5628

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: gr20112019 gebruiksreglement culturele infrastructuur.pdf