dd. 20/11/2019 - belastingsreglement verlenen vergunningen

Parent Previous Next

Titel: Belastingsreglementen op het verlenen van vergunningen en aktename meldingen in het kader van het decreet betreffende de omgevingsvergunning - aanslagjaren 2020-2025 - goedkeuring

Datum bekendmaking: 26/11/2019        

Volgnummer register bekendmakingen:        5633

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: gr20112019 belastingsreglement verlenen vergunningen.pdf