dd. 18/12/2019 - onroerende voorheffing 2020-2025

Parent Previous Next

Titel: Gemeentelijk opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

Datum bekendmaking: 18/12/2019        

Volgnummer register bekendmakingen:  5657        

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: opcentiemen_onroerende_voorheffing_2020-2025.pdf