dd. 15/01/2019 - rm buurthuis

Parent Previous Next

Titel: Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. rommelmarkt Buurthuis op 16/02/2019 - goedkeuring        

Datum bekendmaking: 22/01/2019        

Volgnummer register bekendmakingen:        5368

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: tpr-20190115-rmbuurthuis.pdf