dd. 14/05/2019 - opening Argenta bankkantoor

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. opening nieuw Argenta bankkantoor op 30/08/2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        21/05/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5459

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190514-opening Argenta kantoor 2019.pdf