dd. 14/03/2019 - huishoudelijk reglement OCMW-raad

Parent Previous Next


Titel: Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad - hervaststelling

Datum bekendmaking: 22/03/2019        

Volgnummer register bekendmakingen: 5398

Verantwoordelijke dienst: Secretariaat        

Link naar document: rmw 14032019 huishoudelijk reglement ocmw-raad.pdf