dd. 13/05/2020 -intern huurreglement

Parent Previous Next

Titel: Intern huurreglement OCMW Middelkerke - hervaststelling

Datum bekendmaking: 19/05/2020        

Volgnummer register bekendmakingen: 5721

Verantwoordelijke dienst: huisvesting en gezondheid

Link naar document: intern huurreglement.pdf