dd. 13/04/2021 - permanentieregeling

Parent Previous Next

Titel:        Permanentieregeling - hervaststelling - definitieve goedkeuring

Datum bekendmaking:        19/04/2021

Volgnummer register bekendmakingen:        5888

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        cbs_13.04.2021-permanentieregeling.pdf