dd.10/12/2019 - eindejaarsfeest Lombardsijde

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijke politiereglement op het verkeer te Lombardsijde n.a.v. eindejaarsfeest op 21/12/2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        17/12/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5652

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20191210-eindejaarsfeest Lombardsijde.pdf