dd.10/03/2020 - Ezelkermis

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. ezelkermis te Lombardsijde van 21/03/2020 tem 29/03/2020 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        17/03/2020

Volgnummer register bekendmakingen:        5696

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-10032020-Ezelkermis.pdf