dd. 09/05/2019 - politieverordening Ethias Challenge

Parent Previous Next

Titel: Openbare orde en veiligheid - besluit burgemeester dd. 11/04/2019 tot vasstelling tijdelijk politieregelement n.a.v. Ethias Challenge Westhoek op 14/04/2019 - aktename

Datum bekendmaking: 16/05/2019        

Volgnummer register bekendmakingen: 5452        

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: gr 09052019 openbare orde en veiligheid.pdf