dd. 09/04/2019 - schoolfeest Leffinge

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke (Leffinge) n.a.v. schoolfeest op 05/05/2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        16/04/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5423

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190409 - schoolfeest Leffinge.pdf