dd. 09/04/2019 - groenhagekermis

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke (Leffinge) n.a.v. de Groenhagekermis        (wijkfeest) op 05/05/2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        16/04/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5419

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190409 - Groenhagekermis.pdf