dd.05/11/2019 - ren je rot

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijke politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. Ren je rot ! (lopen voor het goede doel) op 10/01/2020 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        12/11/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5617

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20191105-ren je rot.pdf