dd. 04/06/2019 - vastpol-inhaalverbod

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - aanvullend reglement op het verkeer in de Lombardsijdelaan en Nieuwpoortlaan - invoeren inhaalverbod - goedkeuring

Datum bekendmaking:        07/06/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5480

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        vastpol-20190604-inhaalverbod.pdf