dd. 04/04/2019 - sted. verordening inzake uitvoeren werken in toeristische zone

Parent Previous Next

Titel: Opmaak gemeentelijk stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren van werken in de toeristische zone

Datum bekendmaking: 11/04/2019        

Volgnummer register bekendmakingen:        5418

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: gr 04042019 verordening inzake het uitvoeren van werken in de toeristische zone.pdf