dd. 03/09/2019 - rommelmarkt Badenlaan

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. rommelmarkt Badenlaan op 14 september 2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        10/09/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5573

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190903-rommelmarkt-Badenlaan.pdf