dd. 02/04/2019 - recreatieve wegwedstrijd

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. recreatieve wegwedstrijd op 04/06/2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        09/04/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5409

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20190402-recreatieve wegwedstrijd.pdf