VB - dd. 17/03/2020 - aanstellingen minder dan 1 maand

Vast bureau ›› Delegatie ››
Parent Previous Next

Titel: Delegatie van Vast Bureau naar algemeen directeur van aanstellingen in het kader van vervangingen en contracten van minder dan 1 maand - bespreking en goedkeuring

Verantwoordelijke dienst: personeelsdienst

Link naar document: vb-per-17032020-aanstelling minden dan 1 maand.pdf