Lijst besluiten (minuten)

OCMW-raad ››
Parent Previous Next

In deze rubriek worden de zogenaamde minuten van de OCMW-raad opgenomen.

Met "minuten " wordt bedoeld de agenda met vermelding van stemresultaten, stemgedrag, aan- en afwezigheden,....

De minuten worden gepubliceerd tijdens de 1ste werkdag volgend op de zitting van de OCMW-raad.