Lijst besluiten (minuten)

Vast bureau ››
Parent Previous Next

In deze rubriek worden de zogenaamde minuten van het vast bureau opgenomen.

Met "minuten" wordt bedoeld de agenda met vermelding van stemresultaten, stemgedrag, aan- en afwezigheden,....

De minuten worden gepubliceerd tijdens de 1ste werkdag volgend op de zitting van het vast bureau.


Omwille van privacyredenen zijn de agendapunten ivm personeel niet bekendgemaakt.

Desgevallend kan men zich beroepen op de regelgeving openbaarheid van bestuur en/of kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@middelkerke.be