Lijst besluiten (minuten)

Gemeenteraad ››
Parent Previous Next

In deze rubriek worden de zogenaamde minuten van de gemeenteraad opgenomen.

Met "minuten" wordt bedoeld de agenda met een beknopte omschrijving van de agendapunten en met vermelding van stemresultaten, stemgedrag, aan- en afwezigheden,....

De minuten worden gepubliceerd tijdens de 1ste werkdag volgend op de zitting van de gemeenteraad.