Lijst besluiten Raad van Bestuur

AGB ››
Parent Previous Next

In deze rubriek worden de zogenaamde minuten van de raad van bestuur opgenomen.

Met "minuten" wordt bedoeld de agenda met vermelding van stemresultaten, stemgedrag, aan- en afwezigheden,....