Info?

Previous Next

(Laatst bijgewerkt op 09/07/2020)


Wat?

Deze webtoepassing bevat (minstens) de bekendmakingen opgelegd door het Decreet Lokaal Bestuur en andere wetgeving.


Voor de gecoördineerde tekst van de reglementen en verordeningen: raadpleeg de reglementendatabank.

Deze webtoepassing wordt beheerd door het secretariaat van de gemeente.


Bekendmakingen van voor 01/01/2019 vind je via deze link: bekendmakingen-voor-2019


Openen en sluiten van rubrieken of topics?


    Klik op de "+" tekens links van de topics om rubrieken of topics te openen. Klik op de "-" tekens om te sluiten ...


Meer info?

Met vragen kan je terecht bij het secretariaat van de gemeente via mail secretariaat@middelkerke.be of telefonisch 059/31 30 16.


Hoe inzage krijgen in besluiten?

Tal van besluiten worden bekendgemaakt via de webtoepassing en kunnen via de website van de gemeente gedownload worden.

Vind je een besluit niet terug neem dan contact op met het secretariaat via mail secretariaat@middelkerke.be of telefonisch 059. 31 30 16.


De meeste documenten kan je ook direct bekomen tijdens een bezoek aan het secretariaat (gemeentehuis eerste verdieping).


Hoe klacht indienen?

Er is mogelijkheid om klacht in te dienen tegen een besluit bij de toezichthoudende overheid, dit overeenkomstig artikel 326 en volgende van het Decreet Lokaal Bestuur.

Het Decreet Lokaal Bestuur kan je raadplegen via deze link: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/decreet-over-het-lokaal-bestuur-van-22-december-2017


In vele gevallen is er een beroepsprocedure opgenomen in het besluit en of het reglement zelf.
Voor meer info kan je ook contact opnemen met het secretariaat via mail secretariaat@middelkerke.be of telefonisch 059.31 30 16.


Voor klachten ivm de gemeentelijke dienstverlening is een andere klachtenprocedure van toepassing.
Meer info vind je op de website van de gemeente (klachtenformulier).


Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen.

Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Via deze link kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer  .