GR - dd. 15/01/2020 - delegatie arbeidsreglement

Gemeenteraad ›› Delegatie ››
Parent Previous Next

Titel: Delegatie inzake arbeidsreglement van gemeenteraad naar college van burgemeester en schepenen

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: gr15012020 delegatie arbeidsreglement.pdf